זמני כניסת ויציאת שבת  פרשת   ויקרא
– פר’ זכור  
תשע”ט

 

כניסת שבת

יציאת שבת

זמן
ר”ת

ירושלים

5:11

6:24

7:05

תל אביב, בני ברק

5:26

6:26

7:02

חיפה

5:17

6:25

7:03

אשדוד

5:27

6:26

7:02

אלעד

5:19

6:25

7:03

מודיעין

5:20

6:25

7:04

בית שמש

5:10

6:25

7:04

באר שבע

5:29

6:26

7:05

אילת

5:28

6:30

7:02

We would like to keep you updated with notifications. אנחנו מעוניינים לשלוח לך עדכונים מהאתר.