זמני כניסת ויציאת שבת  פרשת   בשלח   תשע”ט

 

כניסת שבת

יציאת שבת

זמן
ר”ת

ירושלים

4:25

5:40

6:18

תל אביב, בני ברק

4:39

5:41

6:15

חיפה

4:28

5:39

6:15

אשדוד

4:40

5:42

6:16

אלעד

4:32

5:41

6:16

מודיעין

4:33

5:41

6:17

בית שמש

4:24

5:41

6:18

באר שבע

4:43

5:43

6:19

אילת

4:45

5:47

6:19

We would like to keep you updated with notifications. אנחנו מעוניינים לשלוח לך עדכונים מהאתר.