פרדוזרה – כותנה מצרית / Prodezra – Egyptian Cotton

פרדוזרה – כותנה מצרית / Prodezra – Egyptian Cotton

107
פרדוזרה - כותנה מצרית / Prodezra - Egyptian Cotton
פרדוזרה - כותנה מצרית / Prodezra - Egyptian Cotton